Pre doplňujúce informácie volajte: 02 / 5244 47 61-2 / kl.101,102

Referencie

Budovateľská 7
Spolufinancovanie z verejných zdrojov, Štátny fond rozvoja bývania, Zateplenie fasády / Rekonštrukcia fasády, Zateplenie strechy
Related Portfolio