Pre doplňujúce informácie volajte: 02 / 5244 47 61-2 / kl.101,102

Ďalšie služby

Bezpečne, spolahlivo a efektívne
  • Poradenstvo pri obnove domov
  • Konzultácie s bankovými inštitúciami
  • Úvery , dotácie, granty
  • Právna pomoc pri uzatváraní zmlúv
  • Výber zhotoviteľov
  • Zabezpečenie stavebného dozoru