Pre doplňujúce informácie volajte: 02 / 5244 47 61-2 / kl.101,102

Spoločnosť

profesionálny individuálny prístup

Z HISTÓRIE:

 • 21.07.1997 - založenie spoločnosti, majetkovo – právne služby a poradenstvo
 • 01.09.1997 - realizácie predaja bytov, nebytových priestorov, spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom (nebytovým priestorom) podľa zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien pre mestskú časť Bratislava Staré mesto, bytové družstvá
 • 01.04.1998 - správa nehnuteľností (najmä bytových a polyfunkčných domov)
 • 2003 - realizácia predaja prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov pre hlavné mesto SR Bratislava
 • 2010 - realizácia predaja prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Devínska Nová Ves vlastníkom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov pre hlavné mesto SR Bratislava

FIRMA DISPONUJE:

 • vysokokvalifikovanými pracovníkmi, ktorých počet v rámci rozvojového programu zvyšujeme
 • špeciálnym softvérom pre:
  • realizáciu predaja bytov, nebytových priestorov, spoluvlastníckych podielov na pozemku
  • správu nehnuteľností
 • moderným technickým a kancelárskym vybavením
 • majiteľky a konateľky spoločnosti sú aktívnymi zamestnancami firmy priamo riešiacimi aktuálne problémy
 • sídlo spoločnosti je ľahko dostupné MHD aj autom

KONTAKTY VEDENIE SPOLOČNOSTI:

Krmíčková Lucia, JUDr.
konateľka spoločnosti
0905 613 896
02/52444761-2 kl. 111
krmickova@hprobyt.sk

Šoltészová Libuša, Ing.
konateľka spoločnosti
0905 829 419
02/52444761-2 kl. 112
solteszova@hprobyt.sk

KONTAKTY SEKRETARIÁT:

Rosenbergerová Dagmar
0948 745 222
02/52444761-2 kl. 102

Zaujecová Mária
02/52444761-2 kl. 101
02/52444761-2 kl. 102

KONTAKTY NA PRACOVNÍKOV EKONOMICKÉHO ODDELENIA - PRACOVISKO POVRAZNÍCKA 4:

Bobeková Viera
vedúca oddelenia
0903 558 222
02/52444761-2 kl. 113
bobekova@hprobyt.sk

Baraňovská Silvia
0905 878  867
02/52444761-2 kl. 124
baranovska@hprobyt.sk

Németh Prieložná Zuzana
0903 558 222
02/52444761-2 kl. 105
prielozna@hprobyt.sk

Máťušová Lucia
0905 878 867
02/52444761-2 kl. 104
matusova@hprobyt.sk

Vargová Mariena
0903 558 222
02/52444761-2 kl. 103
vargova@hprobyt.sk

Lőrinczová Tünde
0905 878 867
02/52444761-2 kl. 104
lorinczova@hprobyt.sk

KONTAKTY NA PRACOVNÍKOV - PRACOVISKO Pohľadávky BLAGOEVOVA 9:

Ondrušová Jozefa
0911 548 222
02/52620645
ondrusova@hprobyt.sk

KONTAKTY NA TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV - PRACOVISKO POVRAZNÍCKA 4:

Belayová Viera, Ing.
0948 145 222
02/52444761-2 kl. 115
belayova@hprobyt.sk

Miazdra Vladimír, Ing.
0948 845 222
02/52444761-2 kl. 106
miazdra@hprobyt.sk

Novodvorský Roman, Ing.
0948 645 222
02/52444761-2 kl. 117
novodvorsky@hprobyt.sk

Kačír Ľubomír
vedúci oddelenia
0905 829 420
02/52444761-2
kacir@hprobyt.sk

Polkoráb Juraj
0911 334 222
02/52444761-2 kl. 121
polkorab@hprobyt.sk

Vavro Martin
0918 830 818 / kl. 120
vavro@hprobyt.sk

Galovič Martin
0948 137 222
02/52444761-2 kl. 107
galovic@hprobyt.sk

Peter Krajčír
0948 745 222
krajcir@hprobyt.sk

KONTAKTY NA TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV - PRACOVISKO BLAGOEVOVA 9:

Orth Martin
0948 478 880
02/52620645
orth@hprobyt.sk

KONTAKTY NA PRACOVNÍKOV EKONOMICKÉHO ODDELENIA - PRACOVISKO Blagoevova 9:

Vargová Mariena
0903 558 222
02/52444761-2 kl. 103
vargova@hprobyt.sk

PREVOD POZEMKOV - PRACOVISKO BLAGOEVOVA 9

Barbora Dobrovodská
0948 733 303
dobrovodska@hprobyt.sk

PRIJÍMANIE KLIENTOV OKREM DOHODNUTÝCH TERMÍNOV V SÍDLE NAŠEJ SPOLOČNOSTI:

pondelok:
8:30 - 16:00 hod.

utorok:
17:00 - 19:00 hod.

štvrtok:
17:00 - 19:00 hod.