Pre doplňujúce informácie volajte: 02 / 5244 47 61-2 / kl.101,102

Spolupráca

so spoločnostami

Dodávatelia - údržba bytových domov:

Dodávateľ: Plyn Voda Kanalizácia ÚK Elektrina Zámočníctvo Montáž podruž. vodomerov
Náter havarijná služba
02 / 6453 40 84, 0905 614 576
Kozmon
02 / 5249 59 53
Rigo – Olivová
02 / 4446 20 20
Matuš
0905 614 032
BYTOS
02 / 6436 44 44
ALEX
02 / 6428 43 15

 

Dodávatelia - výťahy:

Dodávateľ: Kontakt:
LIFTSTAV 02 / 5341 30 26
ZEMA 0905 519 177
OVYR 02 / 6231 21 64
SCHINDLER 02 / 4445 21 52
ThyssenKrupp 02 / 5293 29 81
MAJES 02 / 4488 03 38
OTIS 033 / 551 18 09

 

Dodávatelia - teplo, ÚK + TÚV:

Dodávateľ: Kontakt:
Dalkia, a.s. 02 / 6345 26 77
TERMMING,a. s. 02 / 5556 40 92
Ekoterm, s.r.o. 0911 266 070

 

Údržba zelene + výrub stromov:

Dodávateľ: Kontakt:
RUTRLE 0903 206 107

 

Dodávateľ: Kontakt:
Bratislavská vodárenská spoločnosť 02 / 6231 02 52, 02 / 6231 00 82
Západoslovenská energetika, a.s. 0850 111 555
Plynáreň 02 / 5341 19 02
OLO – zákaznícke centrum 02 / 5011 01 11. 5011 01 01
Separovaný zber 02 / 5011 03 00